Malaltíes respiratories

Les dificultats respiratòries poden aparèixer per diversos motius: bronquitis, al·lèrgies, infeccions o fum, entre d'altres. El teu gos pot patir problemes respiratoris tant a la primera part del seu aparell respiratori (vies altes) com a la part final (vies baixes). A continuació, detallem les malalties respiratòries més comuns.

VIES ALTES

Entre les causes més freqüents es troba:

Inflamació de la tràquea

Normalment es produeix en gossos que han estat bordant durant molt de temps. L'únic símptoma sol ser una tos ressonant, intensa i semblant a una "afonia".

Traqueobronquitis

Coneguda com “la tos de les gosseres”. Està provocada per virus, bacteris, fongs i paràsits. El teu company tindrà tos persistent, seca i intensa. En alguns casos, també provoca mocs i pus en el nas. Es contagia molt fàcilment entre gossos, però també es cura bé.

Síndrome de dificultat respiratòria

És un estrenyiment en un punt determinat de la tràquea. Sol aparèixer en gossos d'edat avançada que han tingut tos crònica. La tos sona com la clacada d'una oca. És bastant freqüent en animals de races petites com els Chihuahuas, els Canitx Toy o els Yorkshire Terrier.

Cossos estranys

Poden produir obstruccions que impedeixen el flux d'aire.

El Bulldog, el Carlí, el Pequinès o el Lhasa Apso són algunes de les races que tenen un musell més curt de la mitja, un crani més ample i l'aparell respiratori en un espai més reduït. Aquests gossos solen néixer amb les foses nasals estretes i un paladar tou i allargat, que els hi dificulta la respiració. En aquests gossos és molt important controlar el pes per tal d'evitar els problemes respiratoris.

VIES BAIXES

Els problemes més habituals són:

Bronquitis aguda

Tos acompanyada de mocs. Les causes poden ser infeccions (de tot tipus), inhalació de fum o pols, al·lèrgies o moltes altres.

Bronquitis al·lèrgica

Sol aparèixer com a tos seca que, si no es tracta com cal, pot derivar en una bronquitis crònica.

Bronquitis crònica

Tos per un període superior a dos mesos. Les causes més probables són infeccions cròniques, al·lèrgies o inhalació d'agents irritants. Quan la pateixen, poden tenir dificultats o evitar realitzar activitats físiques.

Tot i que aquestes siguin les principals causes de malalties respiratòries, recorda que si penses que el teu gos pateix alguna, és imprescindible sempre la valoració per part del teu veterinari. Ell serà qui determinarà el diagnòstic correcte i el tractament més adient per al teu gos.

Articles que et podrien
interessar