les malalties
comunsdel gat

Totes les espècies tenen tendència a patir determinades patologies i no d'altres. I els gats, pel fet de ser gats, també. La llista de malalties probables i freqüents que es poden produir si es compleixen les condicions perquè una determinada malaltia avanci és àmplia.

Quina és, aleshores, aquesta llista de malalties generals i freqüents en gats? Aquestes són algunes:

L'AL·LÈRGIA
 

El primer pas serà identificar l'al·lergogen i eliminar-lo de l'entorn de l'animal. Els símptomes de l'al·lèrgia poden ser respiratoris (tos, esternuts, dificultats respiratòries) i cutanis (picor intens i persistent i ploren els ulls).

La broncopneumònia
 

La broncopneumònia és una inflamació aguda dels bronquíols i els alvèols pulmonars. Veuràs el teu gat amb els ulls plorosos, mucositat, tos i fins i tot úlceres a la boca.

LA GRIP DEL GAT
 

La malaltia respiratòria més freqüent és la grip del gat (RVF), causada per un herpesvirus. Els símptomes solen ser que ploren els ulls, tos i esternuts, congestió nasal i mucositat densa. El teu veterinari prescriurà antibiòtics per al teu gat, que els hi hauràs de subministrar fins al final del tractament que ell indiqui, encara que vegis senyals de millora en el teu gat al poc temps.

CATARACTES
 

En els ulls, cataractes –opacitat del cristal·lí-: observaràs que l'interior de la pupil·la és de color blanc. També ho pots detectar si veus que el teu gat ensopega amb els mobles o si evita pujar a llocs elevats. L'única solució és la intervenció quirúrgica.

Les inflamacions
 

L'estomatitis, que és una inflamació de la mucosa bucal i les genives, normalment desencadenada per la presència de carrall i que pot afectar el paladar, la llengua o les genives.

La faringitis: el teu gat mostrarà dificultat per empassar, tos, febre, cansament i falta de gana.

L'otitis, que és el procés inflamatori del conducte auditiu i que pot tenir conseqüències molt greus si no es cura a temps, perquè pot provocar la perforació del timpà.

insuficiència renal
 

A partir de determinada edat, és molt comú patir insuficiència renal. Els ronyons felins realitzen una intensa tasca de filtratge. Sospita d'aquest problema si el teu gat menja menys, s'aprima i incrementa molt el volum d'aigua que beu i d'orina que elimina.

La cardiomiopatia hipertròfica
 

Els símptomes poden ser subtils però el gat acostuma a perdre pes, estar més cansat o passiu i presenta problemes respiratoris.

Si el teu veterinari prescriu antibiòtics o qualsevol altre medicament per al teu gat, els hi hauràs de subministrar fins al final del tractament que ell indiqui, encara que vegis senyals de millora en el teu gat al poc temps.

Articles que et podrien
interessar