EL CADELL Setter

Juganer i molt actiu, el teu cadell Setter és intel·ligent i aplicat. Esportista i amb un gran talent per a la caça, segurament ja s'ha guanyat l'estima de tota la teva família amb el seu bon caràcter i continues entremaliadures.

TRIA BÉ EL TEU CADELL

Què cal mirar a l'hora de triar el teu cadell de Setter?

La mirada del cadell
ha de veure's alegre.

1

El seu cap, amb port
distingit.

2

Les seves orelles, d'inserció baixa
i cap enrere.

3
4

El coll,
molt ben perfilat.

5

Bona estructura òssia i
musculatura.

6

La mandíbula ha de tenir les dents ben col·locades

INTEL·LIGENT I, ¿APLICAT?

El teu cadell Setter és capaç d'entendre tot el que li ordenis però també li agrada molt divertir-se i és fàcil que vulgui transgredir les normes establertes. Actua amb fermesa quan el teu gos faci una falta, és molt important el to de veu que facis servir, perquè el teu cadell Setter és capaç de distingir si ha actuat bé o malament pel teu to de veu.

Dins de casa, li encanta pujar-se als sofàs i als llits. Prohibeix-li aquests comportaments abans que es tornin hàbits. Per altra banda, integra'l ràpidament a la teva vida familiar per tal que jugui amb els nens: serà un gran amic.

Els cadells de Setter són prou forts, molt actius i nerviosos, han de socialitzar amb nens i nadons des de molt cadells i amb molta paciència.

TOT UN SEDUCTOR

El Setter sap com guanyar l'admiració dels qui es creuen amb ell durant el passeig. Per mantenir tot el seu atractiu natural intacte, raspalla'l amb un raspall de cerres i amb una pinta metàl·lica després del bany, sempre començant pel cap i seguint cap al dors i la cua.

DUES INSTRUCCIONS BÀSIQUES EN EL SEU ENSINISTRAMENT

Com és un gos de caça, hi ha dues instruccions bàsiques a l'hora d'ensinistrar un Setter.
Ordres bàsiques d'ensinistrament:

Que s'ajegui

ORDRE
"DOWN" O "AJEU"

Consisteix que s'ajegui sobre el seu ventre amb el cap entre les potes davanteres. Per afavorir que el teu cadell obeeixi, ajup-te al seu costat mentre repeteixes l'ordre.

Un cop aprengui aquestes dues ordres, el teu cadell Setter estarà preparat per seguir amb altres instruccions més complexes.

Articles que et podrien
interessar