QUAN I PER QUÈVACUNAR EL GAT

La prevenció de les malalties és molt important. Per a això, has de tenir clar el calendari de vacunació; ser constant i prudent i que el teu gat rebi les vacunes necessàries en temps i forma, des de les primeres setmanes de vida.

PROTECCIÓ INICIAL
MATERNA

La vacunació sempre és la millor via de prevenció. Les malalties aguaiten el gat des dels primers mesos de vida, des del mateix moment que té contacte amb l'exterior. No obstant això, el seu organisme posarà tots els recursos al seu abast per protegir-se de les agressions externes. El seu sistema immunitari combatrà els microorganismes presents en l'entorn amb les defenses inicials que li ha passat la seva mare durant l'alletament, i que els hi seran suficients durant els primers 30 a 40 dies de vida. Un cop passat aquest temps, la vacunació és vital.

La vacunació sempre és la millor via de prevenció. Les malalties aguaiten el gat des dels primers mesos de vida.

PRIMER EXAMEN
MÈDIC

El calendari de vacunes pot començar a les nou setmanes, que és quan has de portar el teu petit gatet al veterinari per primera vegada. Allà confirmaran que no tingui paràsits amb un senzill anàlisi de femta i descartaran leucèmia i immunodeficiència felina. Aquestes proves són imprescindibles, perquè el gat podrà començar a rebre vacunes quan tots aquests resultats siguin negatius.

PROCÉS DE
VACUNACIÓ

El veterinari indicarà el procés de vacunació.

UNA BONA
ALIMENTACIÓ

Així mateix, és molt important que el dia que vagis a vacunar el teu gat, es trobi completament sa i, sobre tot, que tingui un bon pla d'alimentació, perquè això ajudarà molt a reforçar el seu sistema immunitari. Una correcta aportació de nutrients el permetrà rebre la vacuna en condicions adients, garantint la seva efectivitat.

Articles que et podrien
interessar